Jaki był 2020 rok? - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Jaki był 2020 rok?

Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię:


– w 1 018 rodzinach zamieszkuje 3461 osób (przy 3 553 w 2019, 3 583 w 2018), 
– Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 57- dzieci (52 w 2019 i 53 w 2018 53).

– z racji przepisów sanitarnych związanych z pandemią nie odbył się w 2020 roku planowany Sakrament Bierzmowania, ubiegłoroczna grupa przystąpi do tego sakramentu w bieżącym 2021 roku;

–  Do I Komunii Świętej przystąpiła 32 osobowa grupa dzieci,

– w 2020 roku mieliśmy 56 pogrzebów, przy 50 w 2019 i 2018, w roku 2017 było 70 pogrzebów.

– 17 par zawarło Sakrament Małżeństwa, w 2019 roku było ich 22, w 2018 – 29, w 2017 – 33.

– naliczyliśmy 34 małżeństwa rozbite, tyle samo co w 2019r., przy 25 w 2018 roku, w 2017 roku było ich 27), 
– w parafii zamieszkuje 38 rodzin, żyjących w związkach niesakramentalnych, czyli tyle samo co w 2019r., przy 41 w 2018 r.

– wygłoszono 21 zapowiedzi, przy 30 w 2019r i 29 w 2018 roku, w 2017 – 39),

– udzielono ok. 35 000 Komunii Świętych, 
– podczas ubiegłorocznej kolędy zebraliśmy na poczet planowanych remontów 171 230 złotych przy 164 400 w 2018 roku.
– Do zasadniczych działań inwestycyjnych w 2020 roku możemy zaliczyć prace remontowo konserwatorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Projekt obejmuje kompleksowe prace przy konserwacji i restauracji wnętrza kościoła wraz pracami budowlanymi i instalacyjnymi. Całkowity koszt projektu wynosi blisko 7,5 mln zł, z czego około 1,2 mln to wkład własny parafii. Zostały nam ostatnie dwa miesiące tego projektu. W bieżącym roku dołożyliśmy w ramach wkładu własnego mamy do dołożenia w ramach wkładu własnego ok. 271 tys. złotych.

W minionym 2020 roku – zakończyliśmy prace przy zewnętrznych elewacjach kościoła, remoncie zachodniego ogrodzenia, terenu cmentarza przykościelnego, systemu nawodnienia trawników, finalizujemy prace przy polichromiach we wnętrzu świątyni oraz doposażaniu ołtarzy bocznych, złocenia ołtarza głównego, aranżacji parafialnego muzeum.

2020 roku wykonano inwestycji prace za sumę̨   1 871 902zł 90gr.

W 2020 roku z datków składanych na tacę, ofiar indywidualnych zebraliśmy ogółem 166 141zł 72 gr.

Wydatki w 2020 roku zamknęły się kwotą 147 923 zł 69gr.; w skład tej sumy wchodzą wydatki niekwalifikowane projektu RPO, remont i automatyka dzwonów, nawodnienie terenu wokół kościoła, utrzymanie kościoła – rachunki za energię elektryczną, gaz – ogrzewanie, ubezpieczenie itp. Saldo rachunku bieżącego na dzień 31 grudnia 2020 wynosi 61 481 ,56 PLN.

Kolejnym poważnym wyzwaniem i problemem, zaniedbanym od dziesiątek lat – jest cmentarz grzebalny, a konkretniej brak miejsc do nowych pochówków. Obecnie na koncie obsługi cmentarza posiadamy środki w wysokości 22 025 zł 30 gr. Rozpoczęliśmy już realizację rozbudowy cmentarza zgodnie z posiadanym projektem i pozwoleniem budowlanym. Ponad 100 tys. złotych kosztował do tej pory jeszcze niezakończony drenaż cmentarza. W planach na 2021 rok (jak Bóg pozwoli) mamy wylanie fundamentów oraz rozpoczęcie budowy ogrodzenia. Poważnym problemem i obciążeniem cmentarnego budżetu jest produkcja „cmentarnych śmieci” to grube dziesiątki tysięcy złotych utopione w śmieci, za których wywóz należy dodać kolejne tysiące – to moim zdaniem nie jest racjonalne.

Nadmienię, że w 2020 roku wpływy z tytułu opłat wnoszonych za pozwolenia na postawienie pomnika oraz puszek stawianych podczas pogrzebu wyniosły 23 890 złotych. Cmentarne wydatki w 2019 roku wyniosły 43 190, 89 złotych.

W 2020 roku przekazaliśmy w formie darowizn i wsparcia rzeczowego, z ofiar zbieranych w klasztorku – na rzecz D.P.S. w Tykocinie 11 400 złotych

Kończąc 2020 rok mogę stwierdzić, że nie posiadamy żadnych długów, choć przed nami poważne wyzwania inwestycyjne. Da Bóg, że poradzimy sobie podobnie jak w minionym roku, a nowy nie będzie gorszy, bo chyba być nie może 🙂 !