Jaki był 2019 rok? - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Jaki był 2019 rok?

Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię:


– w 1 041 rodzinach zamieszkuje 3 553 (przy 3 583 w 2018, 3 460 w 2017), 
– Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 52 dzieci (w 2018 53, w 2017 – 44, w 2016– 43), tendencja wzrostowa, utrzymuje się!!!

– 38 osobowa grupa młodzieży przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania,

–  Do I Komunii Świętej przystąpiło 20 dzieci,

– w 2019 roku mieliśmy 50 pogrzebów, tyle samo co w 2018roku, a 70 w 2017 roku, tendencja spadkowa!?

– 22 pary zawarło Sakrament Małżeństwa, w 2018 – 29, w 2017 – 33, zastanawiający zdecydowany spadek zawieranych małżeństw.
– naliczyliśmy 34 małżeństwa rozbite, przy 25 w 2018 roku, w 2017 roku było ich 27), 
– w parafii zamieszkuje 38 rodzin, żyjących w związkach niesakramentalnych, przy 41 w 2018 r.

– wygłoszono 30 zapowiedzi, przy 29 w 2018 roku, w 2017 – 39),– udzielono ok. 50 000 Komunii Świętych, 
– podczas ubiegłorocznej kolędy zebraliśmy na poczet planowanych remontów 171 230 złotych przy 164 400 w 2018 roku.
– Do zasadniczych działań inwestycyjnych w 2019 roku możemy zaliczyć prace remontowo konserwatorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Projekt obejmuje kompleksowe prace przy konserwacji i restauracji wnętrza kościoła wraz pracami budowlanymi i instalacyjnymi. Całkowity koszt projektu wynosi blisko 7,5 mln zł, z czego około 1,2 mln to wkład własny parafii. Został nam ostatni rok tego projektu, którego rzeczowe zakończenie planowane jest na 30 listopada 2020 roku, zatem w roku bieżącym mamy do dołożenia w ramach wkładu własnego ok. 320 tys. złotych.

W minionym 2019 roku- zakończyliśmy zasadniczo prace przy zewnętrznych elewacjach kościoła, trwały prace konserwatorskiej we wnętrzu, zamontowaliśmy iluminację zewnętrzną naszej świątyni, dokończyliśmy zakładanie monitoringu na cmentarzu grzebalnym i zakończyliśmy pozwoleniem budowlanym prace projektowe nowego cmentarza, trwają procedury wybory firmy budowlanej, finalizujemy czynności związane z odrolnieniem gruntów. W minionym roku zdarzały się nam niespodzianki, skutkujące nowymi procedurami, wszczęciem postępowań administracyjnych, jak było to w przypadku zagospodarowania terenu wokół naszego kościoła.

2019 roku wykonano inwestycji prace za sumę̨   1 838 895, 90 zł:

W 2019 roku z datków składanych na tacę, ofiar indywidualnych oraz kolędy 2018 – zebraliśmy ogółem 456 379,45 złotych, przy 463 674, 04 w 2018 r.

Wydatki w 2019 roku zamknęły się kwotą 124 252, 27 zł; w skład tej sumy wchodzą wydatki niekwalifikowane projektu RPO, wykonanie iluminacji zewnętrznej kościoła utrzymanie kościoła – rachunki za energię elektryczną, gaz – ogrzewanie, ubezpieczenie itp. Saldo rachunku bieżącego na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 127 469,66 PLN.

Kolejnym poważnym wyzwaniem i problemem, zaniedbanym od dziesiątek lat – jest cmentarz grzebalny, a konkretniej brak miejsc do nowych pochówków. Obecnie na koncie obsługi cmentarza posiadamy środki w wysokości 31523,68 złotych. Mamy już gotowy projekt rozbudowy cmentarza wraz z pozwoleniem budowlanym. Zmieniają się w tym roku realia gospodarowania śmieciami i będziemy musieli się uczyć się nowych zachowań i nawyków lub płacić dużo więcej za wywóz śmieci z cmentarza. Wypada mieć nadzieję, że w 2020 roku uda się rozpocząć inwestycję powiększenia cmentarza grzebalnego. Nadmienię, że w 2019 roku wpływy z tytułu opłat wnoszonych za pozwolenia na postawienie pomnika oraz puszek stawianych podczas pogrzebu wyniosły 32 100 złotych. Cmentarne wydatki w 2019 roku wyniosły 43 190, 89 złotych.

W 2019 roku przekazaliśmy w formie darowizn i wsparcia rzeczowego, z ofiar zbieranych w klasztorku – na rzecz D.P.S. w Tykocinie 8 100 złotych

Kończąc 2019 rok mogę stwierdzić, że nie posiadamy żadnych długów, choć przed nami poważne wyzwania finansowe. Da Bóg, że poradzimy sobie podobnie jak w minionym roku, a nowy nie będzie gorszy!