IV Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

IV Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne

Pragniemy ponowić nasze zaproszenie do uczestnictwa w Nabożeństwie Majowym, które jest odprawiane w naszym kościele, w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 17.00. Możemy w nim uczestniczyć także za pośrednictwem internetu – na naszym kanale YouTube – Parafia Tykocin. Nabożeństwo Majowe w niedzielę odprawiamy bezpośrednio po Sumie (godz. 12.00)


2. Niebawem powinny się rozpocząć w Kościele tradycyjne dni modlitw o urodzaje – tzw. Dni Krzyżowe. W perspektywie panującej pandemii i rozwijającej się suszy, powinniśmy gorliwiej korzystać z łask nieba. Niestety przepisy sanitarne nadal zabraniają zgromadzeń na wolnym powietrzu. Zatem, jeśli taka będzie wola mieszkańców danej miejscowości – proponuję modlitewne spotkania w naszym kościele, które mogłyby odbywać się we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel i świąt. Jeśli społeczność danej miejscowości zaakceptowała by taką formę modlitw o urodzaje i szczęśliwe tegoroczne plony to prosiłbym, aby radni ustalili dzień i godzinę wspólnej modlitwy. Każda rodzina, która uczestniczyłaby w takiej modlitwie, powinna w odpowiednim naczyniu przynieść skromnie przystrojoną garść ziemi ze swego pola, a następnie – po specjalnych modlitwach i powrocie z kościoła do domu, gospodarz powinien ją rozsypać na swoim polu.

         3. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy dystrybucję nowego tygodnika katolickiego pt. Idziemy. Zastapi on rozprowadzany przez ostatnie lata nasz decezjalny „Głos katolicki”. Zmieniła się także cena czasopisma – nowe kosztuje 5 złotych. Do nabycia na stoliku pod chórem.

4. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Mateusz Kaniecki, kawaler, zamieszkały w parafii Polskich Świętych Braci Męczenników    w Bydgoszczy i Ewa Barbara Kraszewska – panna parafii tutejszej. Zapowiedź II Mateusz Kowalewski, kawaler parafii tutejszej i Paulina Wałuszko, panna zamieszkała w parafii Jeświły, zapowiedź I.

            5. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za Waszą wrażliwość i okazywane wsparcie trwającego remontu naszej świątyni i jej najbliższego otoczenia. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy: z Rzędzian – 500zł, Stelmachowa – 200zł, Broniszewa – 200zł, Siekierk – 500zł i 100zł, Białegostoku – 50zł, Tykocina – 500zł, 400zł, 300zł, 100zł oraz 50zł na rozbudowę cmentarza. Bóg zapłać!

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia datku na remont także za pośrednictwem naszej strony internetowej www.parafia-tykocin.pl , przez platformę: Dotpay i paypal natomiast po każdej Mszy Świętej i w godzinach otwarcia kancelarii jest także możliwość składania datków przy pomocy kart płatniczych i telefonów komórkowych, pozwalających na płatności zbliżeniowe.