III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne – podsumowanie kolędy 2018 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne – podsumowanie kolędy 2018

Bogu niech będą dzięki za dar wspólnych, kolędowych spotkań w rodzinach naszej parafii. Mieliśmy (jako księża) kolejną niezwykłą możliwość doświadczenia Waszej wielkiej życzliwości, zrozumienia problemów, z którymi boryka się nasza Wspólnota oraz akceptacji zamierzeń inwestycyjnych rozłożonych na najbliższe lata.

Dziękujemy także za nieliczne cenne uwagi, które pomogą nam porządkować różne przestrzenie funkcjonowania parafii. Wszystkim rodzinom, goszczących nas w swoich domach składamy serdeczne – Bóg zapłać!

            Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię. W 1 033 rodzinach zamieszkuje 3 583 osoby (3 460w 2017 roku). Po raz pierwszy od paru ostatnich lat zauważamy zahamowanie spadkowej tendencji liczby wiernych w naszej parafii. Wypada mieć nadzieję, że bieżącym roku będzie można zauważyć kontynuację tego trendu. Cieszymy się, że pojawiają się pojedyncze przykłady powrotów rodzin z emigracji zarobkowej i osiedlanie się w rodzinnych miejscowościach. Zanotowaliśmy także pojedyncze przypadki sprowadzania się rodzin, do tej pory nie związanych z naszą parafią. Taka tendencja napawa ostrożnym optymizmem; chociaż nadal w wielu miejscowościach parafii spotykamy opuszczone, świecące pustkami domy. To smutny widok.  

Ciągle bardzo skomplikowany jest status osób, które już od lat przebywają poza granicami Polski – właściwie już nie należących do naszej parafii, a co za tym idzie niewiele angażujących się w życie Wspólnoty. Zachęcamy, by w przypadku chrztów dzieci, pierwszych komunii, ślubów, innych religijnych posług, zaświadczeń dla chrzestnych – osoby takie rozpoczynały załatwianie wszelkich formalności od parafii miejsca zamieszkania.

            Można stwierdzić, że prawie wszyscy nasi parafianie to ludzie wierzący i praktykujący, chociaż niektóre osoby łatwiej spotkać po kolędzie, jak na niedzielnej Mszy Świętej. Gdyby za praktykowanie uznać przynajmniej jedną spowiedź w roku – to w 2017 roku z łaski tego sakramentu nie skorzystało 39 osób. Jest to nieznaczny wzrost w stosunku do 2016 roku. Podczas kolędy naliczyliśmy 25 małżeństw rozbitych przy 27 w 2017 roku. Ponawiamy jednak nasz ubiegłoroczny apel – dbajcie o zgodę w rodzinach i sąsiedztwie; nie obawiajcie się przejść przez przebaczenie. Sama racja, prawda, trwanie przy swoim zdaniu, bez miłości są nic nie warte! Często w rozwiazywaniu rodzinnych problemów posługujemy się policją, bądź wyrokami sądów; wszystko zamiast miłością bliźniego napędzane jest nienawiścią.

Kolejnym elementem kryzysu rodziny są związki niesakramentalne. W parafii Tykocin zamieszkuje obecnie 41 konkubinatów jest to niewielki wzrost w stosunku do danych 2017 roku, pomimo, iż po ubiegłorocznej kolędzie parę rodzin, w których nie było przeszkód do zawarcia małżeństwa – uporządkowało swoje życie sakramentalne. Ponawiamy naszą co roku przedstawianą propozycję dla wszystkich rodzin, pragnących zawrzeć Sakrament Małżeństwa, by zgłosiły się do kancelarii parafialnej najbliższym czasie, a otrzymają wsparcie w procedurach kancelaryjnych oraz nie zapłacą ani grosza za zapowiedzi i uroczystości ślubne w kościele.

Podczas tegorocznej kolędy z różnych przyczyn nie odwiedziliśmy 47 rodzin. W zdecydowanej części był to skutek nieobecności związanej z obowiązkiem pracy, nagłym wyjazdem, a nie niechęci do wiary i Kościoła.

            Pragnę podziękować za wyjątkowe zrozumienie problemów stojących przed naszą wspólnotą. Rozpoczęliśmy, rozłożony na cztery najbliższe lata gruntowny remont naszego kościoła. Przejawem wielkiej Waszej życzliwości i akceptacji przedstawianych przez nas planów jest zebrana podczas kolędy, na poczet tegorocznych remontów rekordowa kwota 168 400 złotych (przy 126 560 zł w 2017 roku). Nie możemy jeszcze precyzyjnie zarysować zakresu tegorocznych prac remontowo-konserwatorskich, gdyż nadal oczekujemy na wieści z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz informacji z samorządów.

            Podsumowując – tegoroczna kolęda, milsza od ubiegłorocznej umocniła naszą nadzieję na gruntowną zmianę oblicza naszej parafii. Z Bożą pomocą będziemy się starali konsekwentnie zdążać do wyznaczonego celu. Raz jeszcze – Bóg zapłać!

  1. Dziękujemy Paniom z Sawina za pomoc we wczorajszym sprzątaniu kościoła, z prośbą o podobne wsparcie na sobotę 27 stycznia, na godzinę 10.00 zwracamy się do rodzin z Łopuchowa.
  2. Pragniemy przypomnieć wszystkim zainteresowanym, wybierającym się na organizowany przez naszą parafię zimowy wypoczynek – wyjazd jutro o godzinie 8.00, z parkingu przed kościołem. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym wiele dzieci będzie mogło doświadczyć radości wypoczynku w górach. Bóg wam zapłać!