III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne, KOLĘDA 2017 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne, KOLĘDA 2017

Zakończyła się wizyta duszpasterska rodzin – Kolęda 2017.

Bogu niech będą dzięki za dar wspólnych, kolędowych spotkań w rodzinach naszej parafii. Mogliśmy (jako księża) po raz kolejny doświadczyć Waszej wielkiej życzliwości i zrozumienia potrzeb oraz problemów z jakimi boryka się nasza Wspólnota. Możemy nawet pokusić się o stwierdzenie, że tegoroczna kolęda była milsza od ubiegłorocznej.

         Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię. W 1 011 rodzinach zamieszkuje 3 460 osób (3 730 w 2016 roku). Zauważamy dość duży spadek liczby wiernych i rodzin należących do naszej parafii. Zapewne wpływ na ten stan rzeczy miała metodologia liczenia oraz duża ilość pogrzebów w 2016 roku.

Ciągle wielu naszych parafian i parafianek na stałe przebywa poza granicami kraju i nadal nowi młodzi ludzie myślą o wyjeździe. Brak perspektyw dla ułożenia sobie przyszłości w Polsce i zapewnienia rodzinie odpowiedniego statusu materialnego – sprzyja podejmowaniu dramatycznych decyzji wyjazdu. Da się zauważyć, że zdarzają się również powroty w rodzinne strony, jednak nie można w tym wypadku mówić o stałej tendencji. Bardzo skomplikowany jest status osób, które już od lat przebywają za granicami – teoretycznie nie należą one już do naszej parafii, a jak da się zauważyć nie zamierzają się także angażować w życie wspólnot na terenie, których zamieszkują. Ze ślubami i chrztami zgłaszają się do nas. Po raz kolejny apelujemy o bardziej precyzyjne opowiedzenie się do jakiej parafii chcą należeć? Przynależność do parafii nie jest równoznaczna z meldunkiem w dowodzie osobistym, ani z faktem przyjęcia sakramentów w naszym kościele. Jeśli ktoś od wielu lat przebywa poza naszą parafią – właściwie, na mocy prawa – do niej nie należy; gdyż gdzie indziej (zapewne) uczestniczy w  niedzielnych Mszach Świętych, korzysta ze spowiedzi, uczestniczy w rekolekcjach, angażuje się w życie religijne innej wspólnoty. W przypadku chrztów dzieci, pierwszych komunii, ślubów, innych religijnych posług, zaświadczeń dla chrzestnych – osoby takie powinni rozpoczynać załatwianie wszelkich formalności od parafii miejsca zamieszkania.

Można stwierdzić, że prawie wszyscy nasi parafianie to ludzie wierzący i praktykujący; gdyby za praktykowanie uznać przynajmniej jedną spowiedź w roku – to w 2016 roku z łaski tego sakramentu nie skorzystało 15 osób. Jest to nieznaczny wzrost w stosunku do 2015 roku. Podczas kolędy naliczyliśmy 27  małżeństw rozbitych przy 33 w 2016 roku. Ponawiamy jednak nasz ubiegłoroczny apel – dbajcie o zgodę w rodzinach i sąsiedztwie; nie obawiajcie się przejść przez przebaczenie. Sama racja, prawda, trwanie przy swoim zdaniu nie jest tak cenne – jak zgoda i jedność rodziny. Niestety zawziętość, gniew, a nawet poza udawania świętego „pod figurą” – to najpopularniejsze rozwiązania podpowiadane przez diabła. Coraz częściej do rozwiazywania rodzinnych problemów posługujemy się policją, bądź wyrokami sądów; wszystko zamiast miłością bliźniego napędzane jest nienawiścią.

Kolejnym elementem kryzysu rodziny są związki niesakramentalne. W parafii Tykocin zamieszkuje obecnie 32 konkubinaty jest to niewielki spadek w stosunku do danych 2016 roku i co napawa optymizmem da się zauważyć stałość tej tendencji. Wiele takich związków nie ma żadnych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Zobaczymy, czy kolędowe rozmowy i składane deklaracje uregulowania życia sakramentalnego zostaną dotrzymane? Ponawiamy naszą co roku przedstawianą propozycję dla wszystkich rodzin, pragnących uregulować swoje życie sakramentalne, by zgłosiły się do kancelarii parafialnej najbliższym czasie, a otrzymają wsparcie w procedurach kancelaryjnych oraz nie zapłacą ani grosza za zapowiedzi i uroczystości ślubne w kościele. Podczas tegorocznej kolędy z różnych przyczyn nie odwiedziliśmy 36 rodzin (w 2016 roku – 63 rodziny). W zdecydowanej części był to skutek nieobecności związanej z obowiązkiem pracy, wyjazdem, a nie niechęć do wiary i Kościoła.

         Pragnę podziękować za wyjątkowe zrozumienie problemów stojących przed naszą wspólnotą. Kontynuacji remontu wymaga budynek kościoła, trwają procedury poszerzenia cmentarza grzebalnego. W najbliższych dniach rozpoczynamy, rozłożony na 4 najbliższe lata generalny remont naszego kościoła. Przejawem wielkiej Waszej życzliwości i akceptacji przedstawianych przez nas planów jest zebrana podczas kolędy, na poczet tegorocznych remontów kwota 126 560 złotych (125 690 zł. w 2016 roku). Nie możemy jeszcze precyzyjnie zarysować zakres tegorocznych prac remontowo-konserwatorskich, gdyż nadal oczekujemy na wieści z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz informacji z samorządów. W związku z uruchomieniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wykonamy w bieżącym roku następujące prace: ogrodzenie od strony zachodniej między wieżami, obniżenie terenu wokół kościoła, odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji burzowej, osuszenie i konserwacja fundamentów, wybudowanie chodników z kostki granitowej wokół kościoła, prace konserwatorskie przy polichromiach naw bocznych, ogrzewanie i docieplenie strychu.

         Podsumowując – tegoroczna kolęda, milsza od ubiegłorocznej umocniła naszą nadzieję na gruntowną zmianę oblicza naszej parafii. Z Bożą pomocą będziemy się starali konsekwentnie zdążać do wyznaczonego celu.

2. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.