III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Bogu niech będą dzięki za dar wspólnych, kolędowych spotkań w rodzinach naszej parafii. Tegoroczna kolęda należała do dość specyficznych. Zdarzyły się sporadycznie rodziny, które z obawy przed zakażeniem nie zaprosiły nas do siebie, a także rodziny odbywające kwarantannę.


Rozumiemy te obawy, choć trudno jest zrozumieć zmyślone historie o kondycji zdrowotnej chodzących po kolędzie księży. Zebrane w tym roku dane, dotyczące naszej wspólnoty nie dają obiektywnego obrazu, chociaż są do niego zbliżone.

         Odwiedziliśmy w tym roku 966 rodzin, w których zamieszkuje 3126 osób. Dla porównania w 2019 roku (przed pandemią) nawiedziliśmy 1 041 rodzin, w których mieszkało 3 583 osób. Pomimo specyfiki tegorocznej kolędy – zauważamy znaczący spadek liczby wiernych zamieszkujących naszą parafię. Nadal bardzo często spotykamy osoby od wielu lat nieobecne w parafii, a deklarujące swoją przynależność – ponawiamy zatem naszą prośbę, by w przypadku chrztów dzieci, pierwszych komunii, ślubów, innych religijnych posług, zaświadczeń dla chrzestnych – osoby takie rozpoczynały załatwianie wszelkich formalności od parafii miejsca zamieszkania.

Podczas kolędy naliczyliśmy 22 małżeństwa rozbite. Zachęcamy i prosimy – dbajcie o zgodę w rodzinach i sąsiedztwie; nie obawiajcie się przejść przez przebaczenie. Sama racja, prawda, trwanie przy swoim zdaniu, bez miłości są nic nie warte! W rozwiązaniu problemów pomóc może jedynie miłość – nie nienawiść.

W naszej parafii zamieszkuje obecnie 39 konkubinatów. Ponawiamy naszą co roku przedstawianą propozycję dla wszystkich rodzin, pragnących zawrzeć Sakrament Małżeństwa, by zgłosiły się do kancelarii parafialnej najbliższym czasie, a otrzymają wsparcie w procedurach kancelaryjnych oraz nie zapłacą ani grosza za zapowiedzi i uroczystości ślubne w kościele.

Podczas tegorocznej kolędy zebraliśmy rekordową sumę na nasze parafialne inwestycje i spłatę zaciągniętych zobowiązań – 186 880zł.

         Raz jeszcze, serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość i okazane wsparcie – Bóg zapłać!

Pragniemy podziękować rodzinie z Tykocina za ufundowanie 2 pięknych, zielonych ornatów.

         2. W następną niedzielę przypada niedziela seminaryjna – ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

3. Za tydzień po każdej Mszy Świętej wolontariusze będą zbierali datki na pomoc rodzinie Państwa Czarkowskich ze Stelmachowa. W dniu dzisiejszym zbierane są datki dla rodziny Państwa Kostro – wsparcie to będzie przeznaczone na odbudowę spalonego domu.

         4. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Haliny Bujnowskiej, lat 82 z Tykocina. Wieczny odpoczynek…