III Niedziela Wielkiego Postu – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Wielkiego Postu – ogłoszenia parafialne

Jutro w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzić będziemy kolejny Dzień Świętości Życia. Ustanowił go Św. Jan Paweł II, który niejednokrotnie nam przypominał, że „bronić życia, umacniać je, czcić i kochać – to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” W dniu jutrzejszym organizujemy o godzinie 17.00 specjalne nabożeństwo w intencji ochrony i poszanowania każdego ludzkiego życia oraz przyjęcie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, do czego serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, ceniące ten niezwykły dar Boga.

Wyłożone są specjalne ulotki informujące o tej akcji wraz z deklaracjami przystąpienia do Duchowej Adopcji. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w tej akcji – proszę o wypełnienie tych deklaracji i przybycie jutro na nabożeństwo o godzinie 17.00. Informujemy jednocześnie, że Instytucje Kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działa telefon zaufania nr – 698 761 737 oraz dwa Okna Życia (Opactwo Sióstr Benedyktynek w Łomży i przy Domu Zakonnym Sióstr Szarytek w Ostrołęce)

2. Ponawiamy nasz apel do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, odprawianej w każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy Świętej o godzinie 15.00 (klasztorek) i 17.00 (kościół parafialny). Pięknym uzupełnieniem wielkopostnej pobożności jest śpiew Gorzkich Żali śpiewanych bezpośrednio po niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 11.00 (klasztorek) i 12.00 (kościół parafialny).

         3. Za tydzień w niedzielę, bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie z kandydatami, przygotowującymi się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodzicami. Obecność obowiązkowa.

        4. Dziękuję paniom z Sierk za wczorajsze sprzątanie kościoła; z prośbą o podobne wsparcie w najbliższą sobotę – 30 marca, na godzinę 10.00 zwracamy się do rodzin z ul. Kaczorowskiej.

         5. Przypominamy o przeprowadzanej dzisiaj akcji ratowania serduszka 2,5 rocznej Sary Dec, która potrzebuje pilnej operacji w Niemczech. Sara ma wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego, zastawki trójdzielnej. Operacja musi być wykonana przed 3 rokiem życia, zatem ważny jest czas i ludzka życzliwość. W dniu dzisiejszym po każdej Mszy  Świętej rodzina Sary i wolontariusze będą zbierać do puszek datki na sfinansowanie operacji Sary. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję.

6. Dzisiejsze ofiary składane na tacę są przeznaczone na potrzeby KUL i cele edukacyjne diecezji.

7. Dziękujemy Wszystkim osobom, które życzliwie wspierają rozpoczęty przez nas gruntowny remont kościoła. Każda Wasza modlitewna pomoc, złożony datek są nieocenionym – niezmiernie potrzebnym wsparciem. Trwają zaawansowane prace nad dokumentacją, pozwalającą na powiększenie cmentarza grzebalnego. Otwiera się zatem kolejna przestrzeń parafialnych wydatków; by nie doszło do poważnych konsekwencji pochówków poza parafią – musimy nadrobić w krótkim czasie zaniedbania ostatnich dziesięcioleci. W ostatnim czasie swój dar na remont kościoła złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy z Sawina – 100zł, z Tykocina 200 i 300zł. Bóg zapłać!