III Niedziela Wielkanocna – zakończenie Misji Świętych - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Wielkanocna – zakończenie Misji Świętych

Kończy się czas Jubileuszowych Misji Świętych. Jak wysłowić wdzięczność Bogu za tysiące łask, jak ogarnąć ogrom Twego Miłosierdzia, moc Darów Ducha rozlanych w sercach naszych okazać? Nie umiem dziękować Ci Panie. Tylko w prostych słowach, w imieniu całej parafialnej rodziny zawołam – dziękujemy ci Panie!

Misje nie są przystankiem, ale drogą apostolskiego świadectwa, w którą wyruszamy umocnieni Słowem Pana przekazywanym nam przez Ojców Misjonarzy – Ojca Zbigniewa i Ojca Antoniego. Ten czas minionego tygodnia był impulsem do ożywienia naszej „uśpionej” wiary, w dobie rozpoczętego generalnego remontu naszego kościoła, można powiedzieć, że zapoczątkowaliśmy reanimację żywego Kościoła, który zbudowany jest z naszych serc. Dziękujemy Wam Ojcowie za podjęty trud głoszenia nauki, „nastawania w porę, nie w porę, wykazywania błędów pouczeń, podnoszenia na duchu z całą cierpliwością. Bóg Wam zapłać! Chociaż wiem, że od tego jesteście – to po bratersku mówię DZIĘKUJĘ!

         Dziękuję wszystkim osobom, które dbały, aby ten czas przynosił owoce nawrócenia; zatem składam podziękowania spowiednikom: Ks. Prałatowi, Ks. Jarosławowi, Ks. Marcinowi, Ks. Sławomirowi Ostrowskiemu  (proboszczowi z Krosna), ks. Proboszczowi Bogusławowi Samselowi ze Złotorii, Ks. Dziekanowi i Wikariuszowi z Kobylina. Dziękuje Panu Kościelnemu i Panu Organiście za zaangażowanie i wzmożony całotygodniowy wysiłek. Wszystkim osobom, które czynnie włączały się w liturgię, przygotowywały nabożeństwa, wspierały Misjonarzy. Dopiero podczas Misji uświadomiłem sobie, że większość z Was umie czytać i robi to wręcz profesjonalnie. Dziękuję Panu Mariuszowi i pracownikom Alumnatu za troszczenie się „byśmy w drodze nie ustali”. Nie ukrywam, że zadziwiająca była dla mnie misyjna frekwencja, która tylko w miarę upływu czasu jedynie wzrastała! Dziękuję zatem wszystkim, którzy życzliwie przyjęli moje zaproszenie do uczestnictwa w Jubileuszowych Misjach Świętych, Roku Miłosierdzia.  Wam podziękowania, a Bogu chwała!

      2. W następną niedzielę bezpośrednio po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się na plebanii spotkanie Rady Pastoralnej. Zapraszamy.

3. Dziękujemy wszystkim, którzy z troską myślą o rozpoczętym remoncie naszego kościoła. Wspierają tę idee darem swojej modlitwy i ofiarami. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy – z Łopuchowa 100zł, Broniszewa – 200zł, Choroszczy 300zł i Łopuchowa – 100zł. Bóg zapłać!

       4. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Markowski Krzysztof, kawaler zamieszkały na Kolonii Tykocin i Ewa Jackowska, panna zamieszkała w Sanikach; oboje parafii tutejszej. Zapowiedź II. Karol Polak, kawaler zamieszkały w Siekierkach i Elżbieta Kalicka, panna zamieszkała w Siekierkach; oboje parafii tutejszej. Zapowiedź II.