III Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne. - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne.

A to rzekłszy ukazał im ręce i nogi, które mianowicie jaśniały śladami gwoździ. […] Chrystus pokonał śmierć, ale nie chciał usunąć jej śladów. Najpierw po to, aby umocnić w uczniach wiarę w swe zmartwychwstanie. Następnie, aby prosząc Ojca za nami, zawsze ukazywać, jaki rodzaj śmierci poniósł dla ludzi. Po trzecie, aby odkupionych przez swą śmierć utwierdzić znakami tej śmierci. I wreszcie, aby na sądzie pokazać, jak słusznie zostali skazani potępieni”. Św. Beda Czcigodny.


      1. W minioną niedzielę 12 kwietnia br. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Wypełniając sugestie radnych, dotyczące zasad administrowania naszym cmentarzem i pilnie potrzebnej rozbudowy – informujemy co następuje. Zarządzanie cmentarzem generuje przychody w formie opłat za pozwolenia na postawienie pomników (dobrowolne ofiary), datków składanych do puszek podczas uroczystości pogrzebowych oraz konkretnych (już nie dobrowolnych z naszej strony) wydatków na wywóz śmieci, dzierżawę kontenera, wycinkę drzew, a przede wszystkim na opłatę skomplikowanych procedur związanych z powiększeniem cmentarza. To, że posiadamy parafialną ziemię pod tę inwestycję, nie znaczy, iż budowa nowego cmentarza nic nas nie będzie kosztowała. W przybliżeniu należy wydać na ten cel ok. 450 000 złotych. Musimy finansować badania geotechniczne, archeologiczne, wykonać projekt budowlany, odrolnić parafialną ziemię. W chwili obecnej na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi cmentarza posiadamy   26 402,27 złotych. Przy okazji składamy podziękowania osobom, które życzliwie przyjęły inicjatywę składania ofiary do puszki, zamiast kupna pogrzebowych wiązanek i wieńców. Od miesiąca stycznia br. do chwili obecnej została zebrana do puszek kwota 2 350zł. – to podwójny zysk: nie kupujemy czegoś co i tak wyląduje w kontenerze i mniej śmieci będziemy musieli wywieźć z cmentarza. Prosimy także przyjąć do wiadomości, iż miejsca na których stawiane są pomniki bliskim zmarłym nie są własnością danej rodziny po wieki wieków, a jedynie dzierżawą, na razie bezpłatną. Dobrze wszyscy rozumiemy różnicę między własnością potwierdzoną notarialnie, a dzierżawą.

         Prowadzenie jednocześnie dwóch potężnych inwestycji rozbudowy cmentarza i remontu kościoła pociąga za sobą podjęcie konkretnych ustaleń: albo zajmiemy się rozbudową cmentarza, albo kontynuować będziemy remont kościoła. Przy posiadanych możliwościach finansowych nie damy rady prowadzić tych prac w jednym czasie. Na Radzie Parafialnej ustalono, że priorytetem inwestycyjnym parafii pozostaje remont kościoła. Roboty przy powiększeniu cmentarza będą prowadzone na miarę środków gromadzonych z opłat na pozwolenia wystawienia pomników i datków składanych do puszek. Natomiast tegoroczne prace przy kościele ograniczą się do remontu dachu na nawach bocznych, wykonania zachowawczej konserwacji organów, modernizacji linii elektrycznej z napowietrznej na podziemną. Poważnie powinniśmy myśleć o wykorzystaniu środków unijnych z nowej perspektywy. Dlatego wszystkie datki zebrane i zaoszczędzone w tym roku posłużą nam na powiększenie „wkładu własnego” do projektów z funduszy unijnych, w których mamy nadzieję uczestniczyć.

         W związku ze zbliżającymi się dorocznymi uroczystościami, słabą kondycją sprzętów procesyjnych (o kondycji asysty nie wspominając) zwracamy się do Pań, które chciałyby nieco odświeżyć poduszki niesione przez dzieci, wymienić wypełnienie, wyprać/wymienić wstążki; oczywiście jeżeli chcą to zrobić mężczyźni, a potrafią – także odważymy się przekazać te sprzęty. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii po każdej Mszy Świętej.

         2. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Adam Zieliński, zamieszkały w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Białymstoku i Małgorzata Czeladko, panna parafii tutejszej. Zapowiedź II. Adrian Średziński, kawaler zamieszkały w parafii M.B. Różańcowej w Białymstoku i Modzelewska Justyna, panna parafii tutejszej. Zapowiedź II. Krzysztof Baczewski, kawaler zamieszkały w Siekierkach parafii tutejszej i Anna Kosińska, panna z parafii Grodzisk. Zapowiedź I.

         3. Na prośbę prokuratorów Białostockiego Oddziału I.P.N. zwracamy się do rodzin, których członkowie stracili życie w czasie wojny lub po jej zakończeniu (1939 – 1956) i miejsca ich pochówków nie jest znane – do zgłoszenia się do Oddziału I.P.N. w Białymstoku. Dla zainteresowanych, bliższe informacje można uzyskać w zakrystii.

         4. W najbliższy wtorek 21 kwietnia br. o godzinie 18.00 odbędzie się na plebanii spotkanie Rady Pastoralnej. Zapraszamy.

         5. Dziękujemy wszystkim, którzy z troską myślą o rozpoczętym remoncie naszego kościoła. Wspierają tę idee darem swojej modlitwy i ofiarami. W ostatnim czasie swój dar w wysokości 300zł. złożyła anonimowa ofiarodawczyni. Bóg zapłać!

       6. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Kazimierza Zembko, lat 68, mieszkańca Siekierk. Wieczny odpoczynek…

Przy okazji uroczystości pogrzebowych żałobnicy złożyli do puszki ofiarę w wysokości 680zł.