III Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne

Od jutra rozpoczynamy oficjalnie gruntowny remont kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają tę idee darem swojej modlitwy i ofiarami. 

W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli anonimowi ofiarodawcy z Tykocina – 100zł i 50zł, z Siekierk 120zł oraz Państwo Młodzi – 100zł. Bóg zapłać!  

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy życzliwie przyjęli mój apel o składanie datków (przy okazji) pogrzebu na cel rozbudowy naszego cmentarza grzebalnego. W ostatnim czasie zebraliśmy ogółem – 2 031zł. Nadmienię, że w minionym tygodniu zakończył się pierwszy etap prac przygotowawczych, polegających na odwiertach i analizie chemicznej gleb. Niebawem powinniśmy otrzymać wyniki tych badań.

2. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Paweł Nartowicz kawaler zamieszkały w parafii Radule i Marlena Sakowicz, panna z Jeżewa Nowego parafii tutejszej. Zapowiedź II. Tomasz Andraka, kawaler zamieszkały Tykocin, parafii tutejszej i Anna Skowrońska, panna zamieszkała w Krasnobrodzie, parafia Nawiedzenia N.M.P. Zapowiedź I. Leszek Rafał Zalewski, kawaler zamieszkały w Warszawie, parafia Miłosierdzia Bożego i Aneta Grabowska, panna zamieszkała w Jeżewie Nowym, parafii tutejszej. Zapowiedź I. Adam Olszewski, kawaler zamieszkały w Białymstoku, parafia św. Rocha i Magdalena Kuczyńska, panna zamieszkała w Tykocinie, parafii tutejszej. Zapowiedź I.

3. Po VI Niedzieli Wielkanocnej rozpoczynają się tradycyjnie w Kościele dni modlitw o urodzaje tzw. Dni Krzyżowe. Zachęcam Radnych z poszczególnych miejscowości o ustalanie dnia i godziny wspólnych modlitw o tegoroczne urodzaje.

4. Jak informowaliśmy w dniu dzisiejszym po wszystkich Mszach Świętych odbywać się będzie kwesta na pomoc hospicjum w Wyszkowie. Okażmy się jak apelował do nas Święty Jan Paweł II – ludźmi o „wyobraźni miłosierdzia”!

5. W najbliższy wtorek, 6 maja 2014r. po nabożeństwie majowym o godz. 17.00. odbędzie się spotkanie uczestników Wycieczki – Pielgrzymki do obozów koncentracyjnych Prosimy o obowiązkowe przybycie, ponieważ będą omawiane ważne sprawy organizacyjne.

6. W minionym tygodniu odbył się w naszej wspólnocie pogrzeb Śp. Bogusława Grunert, lat 74, z Tykocina; Śp. Stanisławy Serafin, lat 92 z Sierk. Wieczny odpoczynek…