Dziękczynienie za plony 2013 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Dziękczynienie za plony 2013

Boże, z Twoich rąk żyjemy
Choć naszymi pracujemy
Z Ciebie plenność miewa rola
My zbieramy z Twego pola

Panno pszeniczna, ziolonooka
Nachyl się nad moim życiem
panno o włosach sypkich, jak piasek
Pozwól się tobą zachwycić