Boże Ciało 2013 - Nowości - Parafia Tykocin

Boże Ciało 2013

” Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami.” – św. Tomasz z Akwinu

Oto fotograficzna relacja z pięknych (nie musiałem tego powiedzieć, a jednak powiedziałem – dlaczego? nie wiem!) Uroczystości Bożego Ciała w Tykocinie.