Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie” - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie”


Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej miejsca jak i regionu poprzez utworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz promowanie produktów i usług lokalnych poprzez przygotowanie publikacji audiomedialnych dotyczących produktu lokalnego oraz organizacja imprez promujących obszar działania LSR.