RPO WP 8.3 - Parafia Tykocin

Aktualności

Instalacja ogrzewania (monitoring klimatu) 0

Instalacja ogrzewania (monitoring klimatu)

Rozpoczął się kolejny etap prac związanych z założeniem nowego ogrzewania w naszym kościele. Zasadniczo będzie opierało się ono na kotle zasilanym gazem (propan), już zainstalowanym na plebanii oraz grzejnikach rynnowych zamontowanych pod podestami ławek...

Unieważnienie postępowania wyboru oferty 0

Unieważnienie postępowania wyboru oferty

W wyniku przeprowadzonej w dniu 22.11.2016 analizy ofert w postępowaniu dla zamówienia pn.: „Renowacja podlaskiej perły baroku – zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie” na potrzeby Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie (nr zam. 1010888...

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych . 0

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w postępowaniu wyboru wykonawcy na roboty remontowo-konserwatorskie projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 8.3 pn. „RENOWACJA PODLASKIEJ PERŁY BAROKU – ZESPOŁU POMISJONARSKIEGO W TYKOCINIE”